GÖRÜNÜMLOT'A GİT

Özel Koleksiyonlar Müzayedesi


,Conrad, İstanbul
Lotlar 001 - 278
 • E-KATALOG

  YEDİ KİTAP

  Lot 001

  Yabancıların gözüyle Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu

  Fiyat: 1.750 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 002

  Tasavvuf ve Yazma eser araştırmacılarının vazgeçemeyeceği kaynak kitaplar

  Fiyat: 1.400 TL

 • E-KATALOG

  ALTI KİTAP

  Lot 003

  Osmanlılar, Türkler ve Son dönem Türkiye Tarihinin kaynakları

  Fiyat: 2.500 TL

 • E-KATALOG

  ALTI KİTAP

  Lot 004

  Bosna, Yanya, Tepedelenli Ali Paşa ve Balkanların gizli kalmış tarihi

  Fiyat: 3.750 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 005

  İran’a tarihsel bir bakış ve Fars edebiyatı kitapları

  Fiyat: 1.500 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 006

  Doğuya Oryantalist bakışlar ve bir Leydinin mektupları

  Fiyat: 3.250 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 007

  Seyahat edebiyatının şaheserleri, İstanbul’a varmak için yarışan seyyahların kitapları

  Fiyat: 2.000 TL

 • E-KATALOG

  İKİ KİTAP

  Lot 008

  Ünlü bir hanedan aile ve Ragusa hakkında kitaplar

  Fiyat: 1.000 TL

 • E-KATALOG

  DÖRT KİTAP

  Lot 009

  Doğu sorunu, Boğazlar meselesi, II. Abdülhamid ve dönemi, Doğu’yu denizden yazanlar

  Fiyat: 1.700 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 010

  Osmanlı İmparatorluğu tarihine kaynak olan önemli hatıratlar

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  İKİ KİTAP

  Lot 011

  Osmanlı hakimiyetinde Yunanlılar, Malta, Türkiye

  Fiyat: 2.500 TL

 • E-KATALOG

  DÖRT KİTAP

  Lot 012

  Osmanlı’ya dair temel kaynak tarih kitapları

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  BEŞ KİTAP

  Lot 013

  Mektuplarla Osmanlı ve batılılar, İsveç, Polonya ilişkileri

  Fiyat: 3.500 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 014

  Mezepotamya, Akdeniz bölgesinin eski ve önemli, nadir kaynakları

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  YEDİ KİTAP

  Lot 015

  Nadir kitap meraklıları için bir demet kitap

  Fiyat: 1.250 TL

 • E-KATALOG

  DÖRT KİTAP

  Lot 016

  Osmanlı kitap dünyasının temel sözlüklerinden bazıları

  Fiyat: 350 TL

 • E-KATALOG

  ONBİR KİTAP

  Lot 017

  Modern Osmanlı Edebiyatın mümtaz örnekleri bir arada

  Fiyat: 500 TL

 • E-KATALOG

  BEŞ KİTAP

  Lot 018

  Osmanlı Edebiyat tarihinin referansları: Antolojiler, Biyografiler, temel metinler

  Fiyat: 350 TL

 • E-KATALOG

  DÖRT KİTAP

  Lot 019

  Osmanlı – Rus ilişkileri, Rus savaşları tarihi, Bir yabancının gözlemlerinde Kars ve civarı

  Fiyat: 2.250 TL

 • E-KATALOG

  BEŞ KİTAP

  Lot 020

  İstanbul ve çevresinde kalanlar ve onların hatıraları İstanbul tarihinin önemli belgeleri

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 021

  Knolles’in eseri, Türklerle ilgili İngilizce yayın literatürünün bir klasiği

  Fiyat: 8.500 TL

 • E-KATALOG

  THOMAS MC LEAN

  Lot 022

  Fiyat: 3.500 TL

 • E-KATALOG

  SEKİZ KİTAP

  Lot 023

  Batılı gözü ve kalemiyle Osmanlı ve İstanbul

  Fiyat: 3.750 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 024

  İki ünlü Osmanlı tarihçisinin kaleminden genel dünya tarihi

  Fiyat: 220 TL

 • E-KATALOG

  ONİKİ KİTAP

  Lot 025

  Osmanlı düşünürlerinin gözüyle edebiyat teorisi ve Türkiye’nin kurtuluşu, Plevne savaşı, Osmanlı Edebiyat tarihi hakkında kitaplar

  Fiyat: 650 TL

 • E-KATALOG

  YEDİ KİTAP

  Lot 026

  Osmanlı Şiir Dünyasının şaheserleri: Divanlar

  Fiyat: 1.200 TL

 • E-KATALOG

  RİCHARD CHANDLER

  Lot 027

  Fiyat: 4.500 TL

 • E-KATALOG

  PAUL RYCAUT

  Lot 028

  1600’larda Osmanlı devlet ve toplum yapısı

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  WİLLİAM WİTTMAN

  Lot 029

  Fiyat: 6.500 TL

 • E-KATALOG

  İKİ KİTAP

  Lot 030

  Tanzimatın hemen ertesindeki İmparatorluğun yeni görünümünü bir tablo gibi gözler önüne seren kitap ve bir seyahatname

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  İKİ KİTAP

  Lot 031

  Yaklaşık on ay Trablus’ta hapis yattıktan sonra, İstanbul’a getirilerek Yedikule zindanlarında iki yıl daha savaş esirinin gözlemleri, seyahati ve Osmanlı İmpatorluğunu ziyaret eden ilk kadın seyyahlardan birinin güncesi

  Fiyat: 7.500 TL

 • E-KATALOG

  GEORGE SANDYS

  Lot 032

  1610 - 1611 yıllarında Levant’a seyahat etmiş bir yazar ve ressam George Sandys’in kalemiyle “Doğu”

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  ROBERT WALSH

  Lot 033

  Yaklaşık on ay Trablus’ta hapis yattıktan sonra, İstanbul’a getirilerek Yedikule zindanlarında iki yıl daha savaş esirinin gözlemleri, seyahati ve Osmanlı İmpatorluğunu ziyaret eden ilk kadın seyyahlardan birinin güncesi

  Fiyat: 2.250 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 034

  Osmanlı Rus ilişkilerine Türkler gözüyle bakışlar ve Osmanlının bastığı tarih atlası

  Fiyat: 250 TL

 • E-KATALOG

  J. GRİFFİTHS

  Lot 035

  Fiyat: 2.000 TL

 • E-KATALOG

  İKİ KİTAP

  Lot 037

  Tarihi Günlükler: Thomas Walsh’un Mısır seferi ile ilgili izlenimlerini içeren, çoğu yazar tarafından yapılan çizim ve planlarla zenginleştirilen kitap ve William Mac Michael’in Moskova – İstanbul arası notları.

  Fiyat: 4.500 TL

 • E-KATALOG

  YEDİ KİTAP

  Lot 038

  Tasavvuf Tarihinin ve İslamiyet ile ilgili temel metinlerin vazgeçilmezleri

  Fiyat: 750 TL

 • E-KATALOG

  BEŞ KİTAP

  Lot 039

  Türkiye’de “Şarkiyatın Banisi” (Türk edebiyat tarihinin kurucusu ve büyük bilgini), Devlet adamı, Eski Dışişleri Bakanı Ord. Prof. Mehmed Fuad Köprülü’nün kaleme aldığı şimdiye kadar aşılamamış temel kitaplar

  Fiyat: 500 TL

 • E-KATALOG

  BEŞ KİTAP

  Lot 040

  Konularında otorite olmuş bilim adamlarının kaleme aldığı Osmanlı tarihine ait kaynaklar

  Fiyat: 400 TL

 • E-KATALOG

  JULİE PARDOE

  Lot 041

  Fiyat: 2.000 TL

 • E-KATALOG

  JOHN GALT

  Lot 042

  Fiyat: 2.500 TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ KİTAP

  Lot 043

  Osmanlı din bilginleri ve evliyalarının hayat hikâyelerini anlatan ünlü biyoğrafik başvuru eserleri

  Fiyat: 1.000 TL

 • E-KATALOG

  ŞARK KADINI

  Lot 044

  Fiyat: 750 TL

 • E-KATALOG

  AHMED VEFİK PAŞA KÜTÜBHANESİ

  Lot 045

  Kütübhane Defteri

  Fiyat: 1.750.-TL

 • E-KATALOG

  DÖRT KİTAP

  Lot 046

  Kırım, Rusya üzerine nadir temel eserler

  Fiyat: 4.000.-TL

 • E-KATALOG

  SEKİZ YAZMA ESER

  Lot 048

  Osmanlı Edebiyatının eşsiz, elegeçmez örnekleri Yazma divanlar, mecmualar

  Fiyat: 6.000.-TL

 • E-KATALOG

  BEŞ YAZMA ESER

  Lot 050

  Yakın devir Osmanlı devlet adamlarına ve devlet teşkilatına ait yazışmalar el yazısı örnekleri, Sadrazam mektupları. Osmanlı’nın son yüzyılına ışık tutacak bilinmeyen belgeler

  Fiyat: 5.000.-TL

 • E-KATALOG

  İKİ YAZMA ESER

  Lot 051

  Türk Halk Edebiyatının vazgeçilmezleri: Cönkler

  Fiyat: 2.000.-TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ YAZMA ESER

  Lot 052

  Tasavvufi hayatın kağıda geçirilen belgeleri Menakıbnameler, Velayetnameler

  Fiyat: 4.000.-TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ YAZMA ESER

  Lot 053

  Medrese eğitiminde kullanılan Arapça eserlerin seçkin örnekleri

  Fiyat: 1.500.-TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ TERCÜME VE ŞERH KİTABI

  Lot 054

  Tasavvuf Tarihinin ünlü imzalarının eserleri

  Fiyat: 3.000.-TL

 • E-KATALOG

  DÖRT YAZMA ESER

  Lot 055

  Eğitim ve ibadet için kullanılan risaleler (kitapçıklar), Küçük zevkli eserler

  Fiyat: 4.000.-TL

 • E-KATALOG

  BEŞ YAZMA ESER

  Lot 056

  Arapça nadir ve kıymetli eserler

  Fiyat: 2.500.-TL

 • E-KATALOG

  İKİ YAZMA ESER

  Lot 057

  İki yeni kopya; önemli metinler, nadir bir biyografi kitabı

  Fiyat: 1.500.-TL

 • E-KATALOG

  ÜÇ YAZMA ESER

  Lot 058

  Tarih ve edebiyat kitaplarının bilinmeyen yazma örnekleri

  Fiyat: 5.000.-TL

 • E-KATALOG

  MECMUA

  Lot 059

  Fiyat: 2.500.-TL

 • E-KATALOG

  TEVARİH-İ AL-İ OSMAN

  Lot 060

  Fiyat: 12.000.-TL

 • E-KATALOG

  MİMAR SİNAN

  Lot 062

  Fiyat: 3.000.-TL

 • E-KATALOG

  CHARLES DE FERRİOL (MARQUİS) - [VAN MOUR]

  Lot 063

  Erken dönem Osmanlı kıyafetlerinden oluşan gravür albümlerinin en ünlüsü

  Fiyat: 65.000.-TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  PEYZAJ

  Lot 101

  Eski Türkçe imzalı, h.1340 (1921) tarihli. Kağıt üzerine karakalem.

  Boyut: 18x13 cm.

  Fiyat: 4.000.-TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  MEHTAPLI GECE

  Lot 102

  Eski Türkçe imzalı, h.1341 (1922) tarihli. Kağıt üzerine karakalem.

  Boyut: 11.5x17 cm.

  Fiyat: 4.000.-TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  BOĞAZİÇİ

  Lot 103

  Eski Türkçe imzalı, h.1339 (1920) tarihli. Kâğıt üzerine karakalem.

  Boyut: 16.5x120 cm.

  Fiyat: 4.000.-TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  INTERIOR

  Lot 104

  Eski Türkçe imzalı, h.1330 (1911) tarihli. Kâğıt üzerine karakalem.

  Boyut: 18x27 cm.

  Fiyat: 6.000.-TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  İSİMSİZ

  Lot 105

  4 adet kâğıt üzerine suluboya ve karakalem. İmzasız.

  Boyut: a. Peyzaj, 5x9 cm. b. Peyzaj, 6x7 cm. c. 6x7 cm. d. 9x6 cm.

  Fiyat: 6.000.-TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  SOKAK

  Lot 106

  Eski Türkçe imzalı. Kâğıt üzerine karakalem.

  Boyut: 26x18 cm.

  Fiyat: 6.000.-TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  PEYZAJ

  Lot 107

  Eski Türkçe imzalı, h.1329 (1911) tarihli. Kâğıt üzerine suluboya.

  Boyut: 13x17 cm.

  Fiyat: 17.500.-TL

 • E-KATALOG

  EŞREF ÜREN
  ANKARA / KURTULUŞ’TA SANATÇININ EVİ

  Lot 108

  İmzalı. Mukavva üzerine yağlıboya.

  Boyut: 56x63 cm.

  Fiyat: 12.000.-TL

 • E-KATALOG

  REFİK EPİKMAN
  AKÇAKOCA

  Lot 109

  İmzalı. Karton üzerine suluboya.

  Boyut: 31x46 cm.

  Fiyat: 5.000.-TL

 • E-KATALOG

  TURAN EROL
  ANKARA’DAN

  Lot 110

  İmzalı. Karton üzerine yağlıboya.

  Boyut: 34.5x45 cm.

  Fiyat: 5.000.-TL

 • E-KATALOG

  HAMİT GÖRELE
  BOĞAZİÇİ

  Lot 111

  İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya. Kontrplağa marufle edilmiş.

  Boyut: 36x54 cm.

  Fiyat: 7.500.-TL.

 • E-KATALOG

  HASAN VECİHİ BEREKETOĞLU
  ANKARA / PAZARYERİ

  Lot 112

  İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 46x55 cm.

  Fiyat: 75.000.-TL

 • E-KATALOG

  SAİP MUALLÂ TUNA
  KADIN PORTRESİ

  Lot 113

  İmzalı. Arkası “Saip Mualla Tuna Paris’te Bir Fransız Hanımın Portresi” yazılı. Mukavva üzerine yağlıboya.

  Boyut: 42x32 cm.

  Fiyat: 1.000.-TL

 • E-KATALOG

  MAHMUT CUDA
  VAZODA GÜLLER

  Lot 114

  İmzalı. Ahşap üzerine yağlıboya.

  Boyut: 25x20 cm.

  Fiyat: 90.000.-TL

 • E-KATALOG

  NAZMİ ZİYA
  GÖKSU’DA GÜN BAŞLARKEN

  Lot 115

  İmzalı. 1930 tarihli. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 90x118 cm.

  Fiyat: 2.900.000.-TL

 • E-KATALOG

  ŞEVKET DAĞ
  AYASOFYA

  Lot 116

  Eski Türkçe imzalı. h. 1326 (1908) tarihli. İmza, kurşun kalemle palet biçiminde atılmış. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 40x56 cm.

  Fiyat: 110.000.-TL

 • E-KATALOG

  OSMAN HAMDİ
  LEYLA HANIM PORTRESİ (OSMAN HAMDİ BEY’İN KIZI)

  Lot 117

  İmzasız. Arkası “Mars, Leyla 1891” yazılı. Ahşap üzerine yağlıboya.

  Boyut: 9.5x8.5 cm.

  Fiyat: 70.000 TL

 • E-KATALOG

  BEYAZ KRİZANTEMLER

  Lot 118

  İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 56x45 cm.

  Fiyat: 18.000 TL

 • E-KATALOG

  FELİX ZİEM
  HALİÇ

  Lot 119

  İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya. Rantuale edilmiş.

  Boyut: 133x217 cm.

  Fiyat: 1.400.000 TL

 • E-KATALOG

  HALİL PAŞA
  BOSTANCI

  Lot 120

  Türkçe ve eski Türkçe. İmzalı, 1906 tarihli. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 19x33 cm.

  Fiyat: 130.000 TL

 • E-KATALOG

  HALİL PAŞA
  BOĞAZİÇİ’NDE YELKENLİLER

  Lot 121

  İmzasız Tuval üzerine yağlıboya

  Boyut: 40.5x56 cm

  Fiyat: 50.000 TL

 • E-KATALOG

  SAMİ YETİK
  PEYZAJ

  Lot 122

  Eski Türkçe imzalı. h.1322 (1904) tarihli. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 96.5x36.5 cm.

  Fiyat: 175.000 TL

 • E-KATALOG

  NAZMİ ZİYA
  KARİYE

  Lot 123

  İmzalı. Mukavva üzerine yağlıboya.

  Boyut: 33x40 cm.

  Fiyat: 325.000 TL

 • E-KATALOG

  HOCA ALİ RIZA
  PEYZAJ

  Lot 124

  İmzasız. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 34.5x106 cm.

  Fiyat: 90.000 TL

 • E-KATALOG

  HÜSEYİN RIFAT ÇETECİ
  DENİZDE GEMİ VE SANDAL

  Lot 125

  Eski Türkçe İmzalı. 1927 tarihli. Mukavva üzerine yağlıboya.

  Boyut: 28x40 cm.

  Fiyat: 20.000 TL

 • E-KATALOG

  NAZMİ ZİYA
  PEYZAJ

  Lot 126

  İmzalı. Mukavva üzerine yağlıboya.

  Boyut: 33x40 cm.

  Fiyat: 325.000 TL

 • E-KATALOG

  SAMİ YETİK
  MAVİ VAZODA KRİZANTEMLER

  Lot 127

  İmzalı. 1929 tarihli. Duralit üzerine yağlıboya.

  Boyut: 95x68.5 cm.

  Fiyat: 900.000 TL

 • E-KATALOG

  MEVSİM PORTAKALLARI

  Lot 128

  İmzalı. Arkası “Mevsim Portakalları. Ayetullah Sümer 1942” yazılı. Duralit üzerine yağlıboya.

  Boyut: 53x72 cm.

  Fiyat: 18.000 TL

 • E-KATALOG

  F. LAURENT
  SOKAK

  Lot 129

  İmzalı. Ahşap üzerine yağlıboya.

  Boyut: 36x26.5 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  ALİ AVNİ ÇELEBİ
  SAKSILI NATÜRMORT

  Lot 130

  İmzalı. İmza kazıma tekniğiyle atılmış. Tuval üzerine yağlıboya. Duralite marufle edilmiş.

  Boyut: 54x66 cm.

  Fiyat: 25.000 TL

 • E-KATALOG

  AVNİ ARBAŞ
  ANTİBES’TE BOULE OYUNU

  Lot 131

  İmzalı. 1961 tarihli. Karton üzerine yağlıboya.

  Boyut: 50x64 cm.

  Fiyat: 40.000 TL

 • E-KATALOG

  CEVAT DERELİ
  FENERBAHÇE

  Lot 132

  İmzalı. Arkası “Fenerbahçe 21x26 1949 Cevat Dereli” yazılı. Tuval üzerine yağlıboya. Mukavvaya marufle edilmiş.

  Boyut: 21x25 cm.

  Fiyat: 12.000 TL

 • E-KATALOG

  EDİP HAKKI KÖSEOĞLU
  ÇAY BAHÇESİ

  Lot 133

  İmzalı. Kağıt üzerine suluboya.

  Boyut: 24x33 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  CEMAL TOLLU
  ERDEK

  Lot 134

  İmzalı. 1966 tarihli. Mukavva üzerine yağlıboya.

  Boyut: 32x42 cm.

  Fiyat: 12.000 TL

 • E-KATALOG

  ŞEREF BİGALI
  BERGAMA

  Lot 135

  İmzasız. Arkası “Bu resim bana aittir tasdik ederim. Şeref Bigalı, 5.5.2000” ve “Şeref Bigalı d.1925 D.Y. Bergama” yazılı. Karton üzerine yağlıboya.

  Boyut: 33x36.5 cm.

  Fiyat: 2.500 TL

 • E-KATALOG

  MELAHAT ÜREN
  OTURAN KADIN (SANATÇININ KENDİSİ)

  Lot 136

  İmzalı, 1958 tarihli. Mukavva üzerine yağlıboya.

  Boyut: 69x46 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  SEYFİ TORAY
  MEVLEVÎ DERGÂHI

  Lot 137

  İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 65x80 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
  PEYZAJ

  Lot 138

  İmzalı, 1962 tarihli. Tuval üzerine karışık teknik.

  Boyut: 17x65 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  MUSTAFA AYAZ
  PAZAR YERİ

  Lot 139

  İmzalı, 1970 tarihli. Karton üzerine yağlıboya.

  Boyut: 32x36 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  SEYFİ TORAY
  VAZODA PEMBE GÜLLER

  Lot 140

  İmzalı. Tuval üzerine yağlıboya.

  Boyut: 46x33.5 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  TOMBAK BİR ÇİFT ŞAMDAN

  Lot 200

  Dövme tekniğiyle yapılmış. Yuvarlak bir kaide üzerinde yer alan uzun gövdenin mumluğu çiçek formunda. Kaidesi ve kaide bordürü dilimli. Gövdesi kazıma, kaidesi kabartma (repoussé) tekniğiyle üzüm salkımı ve asma yaprağı motifleri işli. Tombağı çok iyi durumda. 18. Yüzyıl sonu.

  Boyut: Yükseklik: 63 cm.

  Fiyat: 250.000 TL

 • E-KATALOG

  “NEYZEN” EMİN YAZICI
  OKLU BESMELE

  Lot 201

  Ketebeli, h.1351 (1932) tarihli. Sülüs hatla yazılı.

  Boyut: 13x27 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  DERVİŞ MEHMED
  KIT’A

  Lot 202

  Ketebeli. Nesih hatla “Allah’a karşı aşkla bir an yakın olabilmek, insanlarla cinlerin yaptığı diğer nafile ibadetlere denktir; İbadetlerin en faziletlisi zikirdir, zikirlerin en faziletlisi ise ‘la ilahe illallah’ sözüdür” manasında hadîs-i şerifler yazılı.

  Boyut: 12,5x20,5 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  KAMİL AKDİK
  KIT’A

  Lot 203

  Ketebeli. Nesih hatla “Ümmetim arasında, Allah’ın emirlerini yerine getiren bir gurup kıyamete kadar bulunacaktır. Onlara karşı çıkıp muhalefet edenler, bu kimselere zarar veremeyecektir” manasında hadîs-i yazılı. (Hafız Osman hattından naklen.)

  Boyut: 20x26 cm.

  Fiyat: 15.000 TL

 • E-KATALOG

  MUSTAFA KETANİZADE
  KIT’A

  Lot 204

  Ketebeli. Sülüs hatla “İnsan, ihsânın (yapılan iyiliğin) kölesidir” özlü sözü; nesih hattıyla “Müslümana sövmek büyük günah; onu bilerek öldürmek ise küfürdür” ve “İftira atan cennete giremez” manasında iki hadîs-i şerif yazılı.

  Boyut: 14x21 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED İMAMZADE
  KIT’A

  Lot 205

  Ketebeli. Sülüs hatla “Nefsine ağır gelse de hakkı gözet” özlü sözü; nesih hattıyla “Sizden kimin, fayda dokunacak bir işe gücü yeterse onu yapsın” manasında hadîs-i şerif yazılı.

  Boyut: 14x21 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  İBRAHİM RODOSİ
  KIT’A

  Lot 206

  Ketebeli. Sülüs hatla “Kavmine hizmet eden onun efendisidir”; nesih hattıyla “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır” ve “Bir hayra delalet eden o hayrı yapmış gibidir” manasında hadîs-i şerifler yazılı. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 15,5x22,5 cm.

  Fiyat: 10.000 TL

 • E-KATALOG

  HAFIZ OSMAN
  KIT’A

  Lot 207

  Sülüs hatla “Bizim haykırışımız gibi bir haykırışla haykırdılar….” manasına gelen ve hattatlar tarafından sıkça yazılan ünlü tekerleme ve nesih hatla İbnü’l-Fârıd’ın (1181–1235) aşkla ilgili bir şiiri yazılı. Altın çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 18x24,5 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMET BEHÇET
  İCAZETNAME

  Lot 208

  Ketebeli, h.1258 (1842) tarihli. İcazeti veren: Yağlıkçızâde Abdülkâdir Efendi. Ta’lik hatla Farsça bir manzûme yazılı. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 27,5x18 cm.

  Fiyat: 7.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMET BEHÇET
  İCAZETNAME

  Lot 209

  Ketebeli, h.1258 (1842) tarihli. İcazeti veren: Arapzade Mehmet Sadullah. Ta’lik hatla Farsça bir manzûme yazılı. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 29x20 cm.

  Fiyat: 7.000 TL

 • E-KATALOG

  MUSTAFA HÜSAMETTİN
  İCAZETNAME

  Lot 210

  Ketebeli, h.1211 (1796) tarihli. İcazeti veren: Yesarizade Mustafa İzzet. Ta’lik hatla Farsça bir manzûme yazılı.

  Boyut: 34x21 cm.

  Fiyat: 10.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED SITKI
  İCAZETNAME

  Lot 211

  Ketebeli, h.1210 (1795) tarihli. İcazeti veren: Mehmed Esad Yesari. Ta’lik hatla Farsça bir manzûme yazılı.

  Boyut: 34x21 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  KADI MEHMED
  KIT’A

  Lot 212

  Ketebeli. Ta’lik hatla Farsça bir manzûme yazılı.

  Boyut: 32,5x20 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED HULUSİ YAZGAN
  KIT’A

  Lot 213

  Ketebeli, h.1356 (1937) tarihli. Ta’lik hatla “Ey Kanber sen düne kadar benimdin, bugün benim gibi oldun. Ben de seni bana bağışlayana (geri) veriyorum, onu Ali yazdı” yazılı.

  Boyut: 37,5x25 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  ABDÜLBAKİ ARİF BİN MEHMED BİN MUSTAFA
  KIT’A

  Lot 214

  Ta’lik hatla Farsça bir manzûme yazılı.

  Boyut: 33,5x22 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KIT’A

  Lot 215

  Ta’lik hatla Farsça bir manzûme yazılı. Altın bitkisel motiflerle tezhiplenmiş.

  Boyut: 16,5x11 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  HAFIZ OSMAN
  LEVHA

  Lot 216

  Ketebesiz. Bordüründe levhanın Hafız Osman’a ait olduğuna dair Kamil Akdik’in şerhi yer almakta. Nesih hatla, iman selameti, rızık bolluğu ve aff u mağrifet ile ilgili dualar yazılı.

  Boyut: 27x20 cm.

  Fiyat: 7.000 TL

 • E-KATALOG

  ŞEYH HAMDULLAH
  KIT’A

  Lot 217

  Sülüs ve nesih hatla çeşitli özlü sözler ve tavsiyeler yazılı.

  Boyut: 16,5x23,5 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED ZİYA
  LEVHA

  Lot 218

  Ketebeli, h.1286 (1869) tarihli. Nesih hatla Şefaat Hadisi yazılı.

  Boyut: 26,5x13,5 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  KAZASKER MUSTAFA İZZET
  MUHREC SAYFA

  Lot 219

  Ketebesiz. Nesih hatla Ahzab Sûresi’nden bazı ayetler yazılı. Kur’an sayfasının alt kısmında başka bir hattat tarafından Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye nisbet edilerek yazılan ketebe formatında bir ibare yer almaktadır.

  Boyut: 28x21 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED TAHİR
  KARALAMA

  Lot 220

  Ketebeli. Sülüs. Şeyh Hamdullah hattından naklen.

  Boyut: 18,5x26 cm.

  Fiyat: 15.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KARALAMA

  Lot 221

  Sülüs.

  Boyut: 18x25,5 cm.

  Fiyat: 7.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KARALAMA

  Lot 222

  Sülüs. 18.yüzyıl.

  Boyut: 14x21 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KARALAMA

  Lot 223

  Sülüs. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 18x23 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KARALAMA

  Lot 224

  Sülüs.

  Boyut: 18,5x24 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KARALAMA

  Lot 225

  Sülüs ve nesih.

  Boyut: 17,5x25 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  YAHYA HİLMİ
  KIT’A

  Lot 226

  Ketebeli, h.1309 (1891) tarihli. Sülüs hatla câhiliyye dönemi şairlerinden eş-Şenferî’nin şiirinden bir bölüm; nesih hatla “İlmin kaynağı üçtür:….” ve “Kime ilim sahibi olmayan biri tarafından fetva verilirse, günahı fetvayı verene aittir” manasında iki hadîs-i şerif yazılı. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 22x27 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  EBUBEKİR RAŞİD
  KIT’A

  Lot 227

  Ketebeli, h. 1195 (1780) tarihli. Sülüs hatla “Güler yüzlü ol, asık suratlı olma” özlü sözü; nesih hattıyla “Allah, bir devlet başkanının hayrını dilerse...” manasında devam eden bir hadîs-i şerif yazılı.

  Boyut: 16x21,5 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  HAFIZ HASAN TAHSİN HİLMİ
  KIT’A

  Lot 228

  Ketebeli. Sülüs hatla “Çok ağlamaktan artık göz pınarları kurudu” manasında bir şiir; nesih hatla “Kur’an-ı çokça okuyun...” manasında devam eden bir hadîs-i şerif yazılı.

  Boyut: 18x28 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  ABDULLAH KATİPZADE
  KIT’A

  Lot 229

  Ketebeli. Sülüs hatla “Gizlice verilen sadaka, Allah’ın gazâbını söndürür” manasında bir hadis-i şerif; nesih hatla biri zikirle, diğeri Yemen halkıyla ilgili iki ayrı hadîs-i şerif yazılı.

  Boyut: 14,5x21,5 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  NUMAN İBN-İ EBİBEKİR PAŞA
  KIT’A

  Lot 230

  Ketebeli, h. 1153 (1740) tarihli. Sülüs hatla, baş tarafı eksik kalmış bir hadis-i şerif; nesih hatla ise farklı konuları içeren üç ayrı hadîs-i şerif yazılı. Altın çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 15x24,5 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED GİRİDİ
  KIT’A

  Lot 231

  Ketebeli. Sülüs hatla “Daima galip olan, mağlup olmayan Allah’tır” nesih hatla “Kabir ahiretin ilk durağıdır…” manasında devam eden hadîs-i şerif yazılı.

  Boyut: 15,5x22 cm.

  Fiyat: 6.000 TL

 • E-KATALOG

  EBUBEKİR RAŞİD
  KIT’A

  Lot 232

  Ketebeli, h. 1184 (1770) tarihli. Sülüs hatla “Midenin sürekli tok olması, kalbin katılığına sebep olur” ve nesih hatla “Kim insanların kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanırsa, cehennemdeki yerini hazırlasın” manasında hadîs-i şerif yazılı.

  Boyut: 14,5x20 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  ESMA İBRET
  LEVHA (HİLYE ETEĞİ)

  Lot 233

  Ketebeli, h.1209 (1794) tarihli. Nesih hatla yazılı. Bordürü altın çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 17x28 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  “HOCAZADE” SEYYİD AHMED
  CÜZ

  Lot 234

  Ketebeli. Nesih hatla Yasin, Mülk, İhlas, Felak, Nas ve Fatiha Sureleri yazılı. Serlevhası altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş. Dönemine ait deri cildi, altın çiçek motifleriyle bezeli. Her sayfa 9 satır. Sayfa adedi: 32.

  Boyut: 20x13,5 cm.

  Fiyat: 15.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  LEVHA

  Lot 235

  Sülüs hatla “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden ve onların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Rabbim, sevgini kalbime indir.” manasında dua yazılı. Arka yüzü ebrulu. 17.-18. yüzyıl.

  Boyut: 16,5x22 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  SEYYİD ABDULLAH ZÜHDİ
  SÜLÜS HURUFAT

  Lot 236

  Ketebeli, h.1267 (m.1850) tarihli.

  Boyut: 12,5x24,5 cm.

  Fiyat: 6.000 TL

 • E-KATALOG

  YUSUF-U RUMİ
  KIT’A

  Lot 237

  Ketebeli, h.1119 (1707) tarihli. Sülüs hatla “Cennet annelerin ayakları altındadır. Kuran okumak kalplere şifadır. Hor görülen fakir, Allah katında azizdir” manasında hadis-i şerifler yazılı. Etek kısmında nesih hatla “Allah’ım dini konularda anlayış sahibi olmamızı nasip eyle, ilmimizi artır...

  Boyut: 25x30 cm.

  Fiyat: 10.000 TL

 • E-KATALOG

  “HAKKAKZADE” MUSTAFA HİLMİ
  LEVHA

  Lot 238

  Ketebeli, h.1260 (1844) tarihli. Sülüs hatla bir manzume yazılı.

  Boyut: 17x26 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  İSMAİL ZÜHDİ
  LEVHA

  Lot 238-A

  Ketebeli. Lal mürekkebi kullanılarak sülüs hatla “Haksız yere Allah’ın malını (devlet malını) zimmetine geçiren bir kısım insanlar için kıyamet gününde ateş vardır.” manasında hadis-i şerif yazılı. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 17,5x25,5 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  İSMAİL ZÜHDİ
  LEVHA

  Lot 239

  Ketebesiz, h. 1192 (1778) tarihli. Sülüs hatla Farsça bir manzume yazılı.

  Boyut: 24x27 cm.

  Fiyat: 6.000 TL

 • E-KATALOG

  ÖMER KÂTİP
  KIT’A

  Lot 240

  Ketebeli, h. 1120 (1708) tarihli. Sülüs hatla Arapça bir manzume ve nesih hatla hadis-i şerif yazılı.

  Boyut: 21,5x28 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  “YEDİKULELİ” SEYYİD ABDULLAH
  KIT’A

  Lot 241

  Sülüs hatla “Sübhâneke Duası” ve nesih hatla Kaside-i Bürde’den bir bölüm yazılı. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 16,5 x 25 cm.

  Fiyat: 7.000 TL

 • E-KATALOG

  “ÇIRÇIRLI” ALİ
  LEVHA

  Lot 242

  Ketebeli, h.1290 (1873) tarihli. Celi sülüs hatla “Bunun üzerine Rabbi onu (Meryem’i) güzel bir şekilde kabul buyurdu” (Kuran-ı Kerim; 3/37) ayeti kerimesi yazılı.

  Boyut: 35x29 cm.

  Fiyat: 12.000 TL

 • E-KATALOG

  HULUSİ YAZGAN
  LEVHA

  Lot 243

  Ketebeli. Celi talik hatla “O bütün mahlûkatı yaratan ve ebedî olandır” yazılı.

  Boyut: 17x32 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  ABBAS KEMAL
  ZER-ENDUD LEVHAL

  Lot 244

  Ketebeli. Kobalt mavisi zemin üzerine celi sülüs hatla Hz. Ömer’in duası yazılı.

  Boyut: 28,5x39 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  MACİT AYRAL
  LEVHA

  Lot 245

  Ketebeli, h.1373 (1953) tarihli. Celi sülüs hatla “Nasihat için ölüm kâfidir” yazılı.

  Boyut: 30x31 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED ŞAKİR RECAİ
  ZER-ENDUD LEVHA

  Lot 246

  Ketebeli, h. 1283 (1866) tarihli. Siyah zemin üzerine celi sülüs hatla “Ya Rabbî, beni güvenli ve mübarek bir yere indir; çünkü sen konuklayanların en iyisi, en mükemmelisin.” (Kuran-ı Kerim; 23/29) ayeti kerimesi yazılı.

  Boyut: 55x150 cm.

  Fiyat: 12.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED TEVFİK
  KARALAMA

  Lot 247

  Ketebeli, h.1304 (1886) tarihli. Sülüs ve nesih.

  Boyut: 15x24 cm.

  Fiyat: 10.000 TL

 • E-KATALOG

  SEYYİD MUSTAFA KADIZADE
  KARALAMA

  Lot 248

  Ketebeli. 18.yüzyıl.

  Boyut: 10,5x19 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  İBRAHİM UNFİ
  KARALAMA

  Lot 249

  Ketebeli, h.1171 (1757) tarihli. Sülüs.

  Boyut: 17x22 cm.

  Fiyat: 7.000 TL

 • E-KATALOG

  “NEFESZADE” SEYYİD İSMAİL
  2 KIT’A

  Lot 250

  Ketebeli. Sülüs hatla “Kim ki kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.” manasında hadis-i şerif ve nesih hatla, güzel söz söylemenin ve selam vermenin fazileti ile ilgili üç hadis-i şerif yazılı. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 32x23 cm.

  Fiyat: 12.000 TL

 • E-KATALOG

  KAZASKER MUSTAFA İZZET
  2 KIT’A (MURAKKA)

  Lot 251

  Ketebeli, h.1287 (1870) tarihli. Sülüs hatla, Arapça bir manzume yazılı.

  Boyut: 32x24,5 cm.

  Fiyat: 10.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED
  KIT’A

  Lot 252

  Ketebeli. Sülüs ve nesih hatla Şeyh Ebul Kasım Mahmud Bin Ömer-üzz-mahşeri’nin sözleri ve duası yazılı. Altın çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 21,5x16 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  LEVHA

  Lot 253

  Nesih hatla Namazla ilgili Hadis-i Şerif’ler yazılı 17.yüzyıl.

  Boyut: 19,5x14,5 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED NAZİF
  KIT’A

  Lot 254

  Ketebeli, h. 1286 (1869) tarihli. Sülüs hatla “Yardım ve başarı ancak Allah’tandır, O ne güzel arkadaştır.” ve nesih hatla Kur’an-ı Kerim’i okumanın faziletiyle ilgili üç ayrı hadis-i şerif yazılı. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 23x32 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KIT’A

  Lot 255

  Sülüs hatla “Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Kim güzel yazı ile bir besmele yazarsa cennete girer” ve nesih hatla Fatiha Suresi’nin tamamı ve Bakara Suresi’nin ilk beş ayeti yazılı. Tezhibi İsmail Hakkı Altunbezer tarafından yapılmış. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 20x30 cm.

  Fiyat: 3.000 TL

 • E-KATALOG

  “HAMMAMİZADE” MEHMED EMİN
  KIT’A

  Lot 256

  Ketebeli, h.1179 (1765) tarihli. Sülüs ve nesih hatla Hz. Ali’ye nisbet edilen ve onun Uhud şehidleri için yazdığı mersiyeden bir manzume yazılı.

  Boyut: 12,5 x 19 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  “EĞRİKAPILI” MEHMED RASİM
  KIT’A

  Lot 257

  Ketebeli. Sülüs ve nesih hatla Hadis-i Şerif’ler (Alimler ve Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen helak olacaklarla ilgili) yazılı.

  Boyut: 19,5x28,5 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KIT’A

  Lot 258

  Sülüs hatla “Hâlbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer” (Kur’an-ı Kerim, 35/43) manasındaki ayeti kerime ve nesih hatla Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin faziletiyle ilgili hadis-i şerif yazılı. 19.yüzyıl.

  Boyut: 13x25 cm.

  Fiyat: 1.500 TL

 • E-KATALOG

  “NEFESZADE” SEYYİD İSMAİL
  KIT’A

  Lot 259

  Ketebeli. Sülüs hatla “Gurur ve kibir ise at ve deve sahiplerinde olur” manasında hadis-i şerif; nesih hatla Hz. Ali’ye nisbet edilen “Çocuklarınıza yazıyı öğretiniz, zira o işlerin en önemlisi ve mutlulukların en yücesidir” ibare yazılı. Pembe çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 19x27,5 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  İSMAİL ZÜHDİ
  KIT’A

  Lot 260

  Ketebeli. Sülüs hatla “Oklu Besmele” ve nesih hatla Hz. Enes’in rivâyet ettiği bir hadis-i şerif yazılı. Altın çiçek motifleriyle tezhiplenmiş. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 23x31 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  İSMAİL
  KIT’A

  Lot 261

  Ketebeli. Sülüs hatla “Oklu Besmele” ve nesih hatla hadis-i şerif yazılı. 18.yüzyıl.

  Boyut: 16x21,5 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  MAHMUT YAZIR
  KIT’A

  Lot 262

  Ketebeli, h.1362 (1943) tarihli. Sülüs hatla “Kim susarsa, kurtulur.” ve nesih hatla “Kelamın gümüş ise sükûtun altın olsun” yazılı.

  Boyut: 19x29 cm.

  Fiyat: 750 TL

 • E-KATALOG

  HASAN RIZA
  KIT’A

  Lot 263

  Ketebeli, h. 1304 (1886) tarihli. Sülüs hatla “Oklu Besmele” ve nesih hatla hadis-i şerifler yazılı. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 34x42 cm.

  Fiyat: 12.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED FEHMİ
  MEHMED FEHMİ

  Lot 264

  Ketebeli. Sülüs hatla üst kısmında, Besmele, göbeğinde “Allah” ve lal mürekkebiyle “Muhammed” yazılı. Etrafı Kuran-ı Kerim’den Ayet’lerle çevrili. Eteğinde Hz. Muhammed’in 10 mucizesi ve O’na methiyeler.yazılı.

  Boyut: 98x54 cm.

  Fiyat: 200.000 TL

 • E-KATALOG

  HASAN RIZA
  HİLYE-İ ŞERİF

  Lot 264-A

  Ketebeli, h. 1307 (1889) tarihli. Sülüs ve nesih hatla Besmele ve Hz. Muhammed’in vasıfları yazılı. Altın ve kobalt mavisi çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 52x39 cm.

  Fiyat: 150.000 TL

 • E-KATALOG

  “DEDEZADE” SEYİD MEHMED SA’İD
  LEVHA

  Lot 265

  Ketebeli, h.1172 (1758) tarihli. Celi talik hatla “Allah’a tevekkül ettim” yazılı. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 16x23 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED HULUSİ YAZGAN
  LEVHA

  Lot 266

  Ketebeli, h.1350 (1931) tarihli. Celi talik hatla “Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir” (Kur’an-ı Kerim, 2/137) ayeti yazılı.

  Boyut: 20,5x36 cm.

  Fiyat: 12.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  3 KARALAMA

  Lot 267

  18.yüzyıl. a.Sülüs. b. Sülüs. Bordürü ebrulu. c. Sülüs.

  Boyut: a. 12x18,5 cm. / b. 15x23,5 cm. / c. 12x19,5 cm.

  Fiyat: 9.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  2 KARALAMA

  Lot 268

  a.Ta’lik b.Sülüs ve nesih.

  Boyut: a. 12x22 cm. / b. 10x21,5 cm.

  Fiyat: 10.000 TL

 • E-KATALOG

  MUSTAFA REFİK
  İCAZETNAME

  Lot 269

  Ketebeli, h.1337 (1918) tarihli. İcazeti veren: Mehmet Hulusi Yazgan. Ta’lik hatla Farsça bir manzume yazılı. Bordürü ebrulu.

  Boyut: 23,5x16 cm.

  Fiyat: 5.000 TL

 • E-KATALOG

  SEYYİD ŞÜKRULLAH
  KIT’A

  Lot 270

  Ketebeli. Ketebeli. Ta’lik hatla Farsça bir manzume yazılı.

  Boyut: 31,5x19 cm.

  Fiyat: 8.000 TL

 • E-KATALOG

  MEHMED HULUSİ YAZGAN
  KIT’A

  Lot 271

  Ketebeli, h.1341 (1922) tarihli. Talik hatla Farsça bir manzume yazılı. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 26,5x20 cm.

  Fiyat: 7.000 TL

 • E-KATALOG

  ŞERİFE AİŞE
  İCAZETNAME

  Lot 272

  Ketebeli, h. 1234 (1818) tarihli. İcazeti veren: Şeyhülislam Çelebizade Zeynü’l-abidin Efendi. Ta’lik hatla Hz. Muhammed hakkında “Kemaliyle yüceliklere erişti, cemaliyle karanlıkları açtı, bütün huyları güzeldir, ona ve âline salavat getiriniz” manasında Arapça bir menzume yazılı.

  Boyut: 26x19 cm.

  Fiyat: 4.000 TL

 • E-KATALOG

  NURİ KORMAN
  LEVHA

  Lot 273

  Ketebeli, h. 1360 (1941) tarihli. Muhakkak hatla Besmele ve nesih hatla “Salaten tüncînâ” duası yazılı. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 26x19,5 cm.

  Fiyat: 5.000TL

 • E-KATALOG

  MEHMED HASİB
  İCAZETNAME

  Lot 274

  Ketebeli, h.1238 (1822) tarihli. İcazeti veren: Şeyhülislam Çelebizade Zeynü’l-abidin Efendi ve Mehmed Said Efendi. Talik hatla Farsça bir manzume yazılı. Altın ve muhtelif renkte çiçek motifleriyle tezhiplenmiş.

  Boyut: 36x21,5 cm.

  Fiyat: 6.000 TL

 • E-KATALOG

  KETEBESİZ
  KARALAMA

  Lot 278

  Sülüs ve nesih.

  Boyut: 11x22 cm.

  Fiyat: 1.500 TL